Newyddion Diwydiant

Mae dwy fantais fawr i gymhwyso labeli hunanlynol mewn pecynnu tiwb

2022-03-18

Ar hyn o bryd, mae'r prif sianeli ar gyfer addurno pibellau yn cynnwys argraffu uniongyrchol a labeli hunanlynol.

Yn eu plith, mae argraffu uniongyrchol yn cynnwys argraffu sgrin ac argraffu gwrthbwyso.

Fodd bynnag, o'i gymharu â ffordd labeli hunanlynol, mae gan ddefnyddio labeli hunanlynol y ddwy fantais ganlynol:


1. Argraffu amrywiaeth a sefydlogrwydd:

Mae'r broses gynhyrchu pibell allwthiol draddodiadol cyn argraffu fel arfer yn defnyddio argraffu gwrthbwyso ac argraffu sgrin sidan, a gellir arallgyfeirio argraffu label hunanlynol trwy lythrenwasg, flexo, argraffu gwrthbwyso, sgrin sidan, bronzing, ac ati.

Mae'r cyfuniad o broses argraffu, y perfformiad lliw anodd yn fwy sefydlog a rhagorol. (Label cod bar)


2. Lleihau costau rhestr eiddo a risgiau:

Mae galw'r cwsmer am amser dosbarthu cyflymach yn gyrru gweithgynhyrchwyr pibellau i wella effeithlonrwydd cynhyrchu.

Wrth argraffu yn uniongyrchol, mae angen rhestru pibellau gorffenedig, sy'n ddrutach.

Mae cylch dosbarthu labeli hunanlynol yn fyrrach, a dim ond tiwbiau noeth sydd angen eu stocio, a all leihau'r risg o y tu allan i stociau. (Label cod bar)