Newyddion

Rydym yn falch o rannu gyda chi am ganlyniadauein gwaith, newyddion cwmni, a rhoi datblygiadau amserol i chi ac amodau penodi a symud personél.
  • Ar hyn o bryd, mae'r prif sianeli ar gyfer addurno pibellau yn cynnwys argraffu uniongyrchol a labeli hunanlynol. Yn eu plith, mae argraffu uniongyrchol yn cynnwys argraffu sgrin ac argraffu gwrthbwyso. Fodd bynnag, o'i gymharu â'r ffordd o labeli hunanlynol, y defnydd o labeli hunanlynol Mae ganddo'r ddwy fantais ganlynol.

    2022-03-18

  • Ymhlith y dulliau argraffu o ddeunyddiau hunan-gludiog gwe, ar hyn o bryd, mae argraffu llythrenwasg yn cyfrif am 97%, mae argraffu sgrin sidan yn cyfrif am 1%, mae argraffu gwrthbwyso yn cyfrif am 1%, ac mae argraffu flexo yn cyfrif am 1%. Oherwydd y defnydd o argraffu a phrosesu gwe, cwblheir yr holl brosesau ar un peiriant, felly mae'r effeithlonrwydd cynhyrchu yn uchel, mae'r defnydd yn isel, ac mae'r gost yn isel.

    2022-03-18

 1